O Klinice

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych składa się z:

  • Oddziału
  • Samodzielnej Pracowni Specjalistycznej
  • Poradni Nefrologiczno-Transplantacyjnej

Główne osiągnięcia Kliniki:

  • udział w programie przeszczepiania wątroby, nerki
  • optymalizacja leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu nerki, wątroby, nerki i trzustki

Współpraca naukowa:

  1. Prof. Jurgen Floege, Klinika Nefrologii Uniwersytetu w Aachen, Niemcy
  2. Prof. dr hab. med. dr hc. August Heidland, członek zagraniczny PAN, Uniwersytet w Wuerzburgu, Niemcy
  3. Prof. Bjorne M.Iversen, Uniwersytet w Bergen, Norwegia
  4. Prof. A.Królewski, Joslin Diabetes Center, Boston, USA